WYTYCZNE
do raportu

 
działanie: Promocja zbiórki elektroodpadów
z zadania: Zbiórka ZSEE pt. 'Mniej złomu w domu'
etapu: Współpraca ze społecznością lokalną
 
Sposób promocji zbiórki (plakat, ulotka, gazetka, apel szkolny, inne), miejsce prowadzenie promocji (max. 10 p.)
Opiszcie plan promocji zbiórki ZSEE zrealizowany przez Was w Waszej gminie. Przedstawcie wykaz materiałów jakie przygotowaliście na ten cel: ulotka, plakat, gazetka szkolna, komunikaty prasowe, gadżety. Jeśli zorganizowaliście wydarzenia takie jak apel szkolny, a może konferencję prasową, dokładnie przedstawcie ich przebieg. Dołączcie projekt materiałów promocyjnych i wycinki prasowe w formacie JPG.
Lista osób i instytucji zaangażowanych w działania promocyjne (Urząd Gminy, media lokalne, inne) (max. 5 p.)
Przedstawcie wykaz osób, instytucji publicznych i firm komercyjnych, z którymi współpracowaliście podczas działań promocyjnych. Uzasadnijcie wybór podmiotów do współpracy. Napiszcie w jaki sposób sfinansowaliście działania promocyjne. Jeśli zdobyliście sponsora przedstawcie go, jeśli wykorzystaliście potencjał swojego Ekozespołu dokładnie opiszcie swoje zadania.

 MATERIAŁY DO ETAPU
Co należy zrobić z elektroodpadami?
Dlaczego elektroodpady są niebezpieczne?
Co można odzyskać z ZSEE?
Jak zaplanować zbiórkę ZSEE w gminie?
Warto wiedzieć!
Sprawdź się!