WYTYCZNE
do raportu

 
działanie: Przygotowanie zbiórki elektroodpadów
z zadania: Zbiórka ZSEE pt. 'Mniej złomu w domu'
etapu: Współpraca ze społecznością lokalną
 
Miejsce przeprowadzenia zbiórki (teren szkoły, inne miejsce), rodzaj uzyskanych pozwoleń, sposób zabezpieczenia miejsca zbiórki (max. 5 p.)
Opiszcie miejsce prowadzenia zbiórki elektroodpadów i sposób jego zabezpieczenia, przedstawcie pozyskane pozwolenia na organizację akcji (od dyrektora szkoły lub władz gminy) oraz wszystkie działania jakie musieliście podjąć, żeby je otrzymać.
Opiszcie lokalnego operatora zbiórki, który podstawił Wam odpowiednie kontenery na odpady. Jeśli mieliście problem z pozyskaniem lokalnego operatora zbiórki przedstawcie sposób współpracy z operatorem ogólnopolskim.

 MATERIAŁY DO ETAPU
Co należy zrobić z elektroodpadami?
Dlaczego elektroodpady są niebezpieczne?
Co można odzyskać z ZSEE?
Jak zaplanować zbiórkę ZSEE w gminie?
Warto wiedzieć!
Sprawdź się!