WYTYCZNE
do raportu

 
działanie: Opracowanie zasad gry
z zadania: Gra pt. 'Dzieci kontra elektrośmieci'
etapu: Świadomy mieszkaniec swojego regionu
 
Stopień wykorzystania informacji pozyskanych i zdefiniowanych w zadaniu 1 (max. 3 p.)
Przedstawcie skąd zrodził się pomysł na grę i jakie informacje były dla Was inspiracją. Opiszcie jaką formę gry wybraliście: grę planszową, wielkoformatową podłogową, terenową, czy też strategiczną komputerową? Przy wyborze pozostawiamy Wam pełną dowolność. Uzasadnijcie swoją decyzję.
Działania podjęte przez Ekozespół w celu uzyskania dodatkowych informacji (np. wizyta w punkcie odbioru ZSEE, ankiety wśród uczniów, mieszkańców gminy) (max. 8 p.)
Przedstawcie wszystkie działania jakie podjęliście w celu opracowania zasad gry i przygotowania jej instrukcji. Opiszcie gdzie szukaliście informacji oraz z jakimi problemami się musieliście zmierzyć.
Określenie zasad gry: wiek graczy, liczba graczy w jednej kolejce, liczba poleceń/pytań w jednej kolejce, liczba punktów w grze (max. 9 p.)
Przedstawcie zasady gry i dołączcie instrukcję w formacie PDF. Napiszcie dla kogo przeznaczona jest gra i jaki jest jej stopień trudności.

 MATERIAŁY DO ETAPU
Korzyści z uczestnictwa w konkursie
Co to jest ZSEE?
Podstawowe definicje
Jak zbudować zespół konkursowy?
Jak zdiagnozować gminę?
Życie ZSEE w pigułce