WYTYCZNE
do raportu

 
działanie: Identyfikacja dzikich wysypisk
z zadania: Mapa dzikich wysypisk i punktów odbioru ZSEE
etapu: Świadomy mieszkaniec swojego regionu
 
Informacja o dzikich wysypiskach: liczba, lokalizacja, rodzaj składowanych odpadów, rodzaj zagrożeń dla środowiska (max. 3 p.)
Opiszcie lokalizację nielegalnych składowisk odpadów znalezionych na terenie Waszej gminy. Takie miejsca najczęściej znajdują się w lasach, zagłębieniach terenu (wyschniętych oczkach wodnych, stawach, kanałach) lub w innych punktach oddalonych od zabudowań ludzkich. Scharakteryzujcie rodzaje odpadów znajdujących się na każdym z nich i zastanówcie się jakie niebezpieczeństwo znalezione dzikie wysypiska stwarzają dla środowiska przyrodniczego Waszej gminy (sąsiedztwo rzeki, zbiornika wodnego, upraw itd.). Wykonajcie zdjęcia.
Działania podjęte przez Ekozespół po identyfikacji dzikich wysypisk (max. 2 p.)
Znaleźliście dzikie wysypiska na terenie swojej gminy? Jeśli tak, powinniście podjąć dalsze kroki. Opiszcie co zrobiliście z informacjami nt. lokalizacji nielegalnych miejsc składowania śmieci. Może powiadomiliście pracowników Urzędu Gminy, straż miejską, a może prowadzicie własne dochodzenie w tej sprawie? Napiszcie jak udało się Wam ten problem rozwiązać.

 MATERIAŁY DO ETAPU
Korzyści z uczestnictwa w konkursie
Co to jest ZSEE?
Podstawowe definicje
Jak zbudować zespół konkursowy?
Jak zdiagnozować gminę?
Życie ZSEE w pigułce