WYTYCZNE
do raportu

 
działanie: Diagnoza lokalnego rynku ZSEE
z zadania: Mapa dzikich wysypisk i punktów odbioru ZSEE
etapu: Świadomy mieszkaniec swojego regionu
 
Informacja o stacjonarnych punktach odbioru ZSEE: liczba, lokalizacja, godziny pracy (max. 4 p.)
Opiszcie, jak funkcjonuje system zbiórki ZSEE Waszej gminie. Dowiedzcie się gdzie i kto zbiera elektropodpady w Waszej miejscowości. Jeśli mieszkacie w dużym mieście sprawdźcie punkty odbioru ZSEE w najbliższej okolicy, jeśli w małej miejscowości znajdźcie wszystkie miejsca zbiórki.
Przedstawcie dane teleadresowe punktów odbioru ZSEE i oceńcie, czy Waszym zdaniem ten system jest wystarczająco efektywny. Analizę możecie przeprowadzić na podstawie ilości zebranego ZSEE z ostatniego kwartału albo roku, a także poziomu wiedzy mieszkańców na temat właściwego postępowania z ZSEE oraz miejsc, w których taki sprzęt można oddać. Możecie przy tym przeprowadzić wywiady, znaleźć dane w zasobach informacyjnych lub przedstawić wnioski z własnych obserwacji.
Informacja o zakładach przemysłowych: liczba, lokalizacja, rodzaj produkcji i zagrożeń dla środowiska przyrodniczego (max. 3 p.)
Przedstawcie lokalizację wszystkich większych zakładów przemysłowych w Waszej gminie. Jeśli mieszkacie w dużym mieście sprawdźcie najbliższe zakłady produkcyjne, jeśli w małej miejscowości opiszcie wszystkie takie obiekty, a jeśli w Waszej gminie nie ma żadnych zakładów przemysłowych rozszerzcie swój teren poszukiwań na sąsiednie gminy. Dowiedzcie jaki rodzaj produkcji jest w nich prowadzony i zastanówcie się jak ta działalność wpływa na jakość środowiska przyrodniczego. Sprawdźcie jaki przyjęto sposób gospodarowania odpadami, w tym ZSEE na terenie zakładów przemysłowych. W tym celu możecie przeprowadzić wywiady z zarządcami i pracownikami zakładów produkcyjnych, znaleźć dane w zasobach informacyjnych tych obiektów oraz zasięgnąć informacji w Urzędzie Gminy.
Informacja o sklepach sprzedaży SEE: liczba, lokalizacja i typ (supermarket, sklep osiedlowy, centrum handlowe) (max. 2 p.)
Przedstawcie lokalizację wszystkich większych sklepów sprzedających sprzęt AGD/RTV w Waszej gminie. Jeśli mieszkacie w dużym mieście sprawdźcie tylko duże sklepy (centra handlowe i supermarkety), jeśli w małej miejscowości opiszcie wszystkie takie obiekty, a jeśli w Waszej gminie nie ma żadnych sklepów sprzedających taki sprzęt rozszerzcie swój teren poszukiwań na sąsiednie gminy. Dowiedzcie jakie obowiązują zasady postępowania z ZSEE na terenie sklepu oraz w przypadku przyniesienia starego sprzętu przez klienta sklepu. Jaka jest wiedza pracowników nt. obowiązków sklepów sprzedających taki sprzęt i w jaki sposób klient jest informowany o swoich prawach w tym zakresie. W tym celu możecie przeprowadzić wywiady z właścicielami i pracownikami sklepów oraz zasięgnąć informacji u klientów korzystających z ich oferty.

 MATERIAŁY DO ETAPU
Korzyści z uczestnictwa w konkursie
Co to jest ZSEE?
Podstawowe definicje
Jak zbudować zespół konkursowy?
Jak zdiagnozować gminę?
Życie ZSEE w pigułce