WYTYCZNE
do raportu

 
działanie: Metryczka gminy
z zadania: Mapa dzikich wysypisk i punktów odbioru ZSEE
etapu: Świadomy mieszkaniec swojego regionu
 
Informacje podstawowe: lokalizacja, rodzaj gminy, charakter gminy (turystyczny, przemysłowy itp.) (max. 2 p.)
Opiszcie gminę, w której mieszkacie, w tym jej położenie, podział administracyjny, istniejącą infrastrukturę oraz gminy sąsiednie. Przedstawcie ważne informacje wyróżniające Waszą gminę w regionie: jej charakter, a także zabytki i obiekty cenne przyrodniczo.
Załączcie plan gminy oraz mapkę lokalizacji gminy w regionie.
Dane statystyczne: powierzchnia, liczba mieszkańców, liczba szkół, itp. (max. 1 p.)
Podajcie dane statystyczne, które najlepiej opiszą Waszą gminę. Przedstawcie je w kilku punktach.

 MATERIAŁY DO ETAPU
Korzyści z uczestnictwa w konkursie
Co to jest ZSEE?
Podstawowe definicje
Jak zbudować zespół konkursowy?
Jak zdiagnozować gminę?
Życie ZSEE w pigułce